Skip to main content

Geschiedenis

Alvast een beetje geschiedenis over het ontstaan van onze naam.

Het moderne rivierstelsel van Vlaanderen, dat in het Pleistoceen (ca. 2,5 miljoen) reeds in grote lijnen bestond, schuurde zijn eigen valleien diep in. Alle rivieren waterden toen in westelijke richting af. Zo ontstond een groot langwerpig dal met een oost-westelijke hoofdas van 10 tot 20 km breed, en had een verbreding tot 40 km. (Gent, Zomergem, Stekene) dit dal heeft diepe uitlopers in de huidige rivierdalen van het Scheldebekken zoals; Leie, Schelde, Dender, Zenne, Rupel, Dijle en Demer. Het werd verder uitgeschuurd (tot ca. 25 meter onder huidige zeepeil) tijdens verschillende ijstijden. Nu wordt dit geheel de “Vlaamse Vallei” genoemd.

Toen de ijskappen smolten steeg het waterpeil tot normale hoogtes. De zee drong toen een heel eind de Vlaamse vallei binnen, tot aan de mondingen van Dender en Zenne. Waarop dan vervolgens de vallei ten dele met zand en enkele dunne kleilaagjes werd opgevuld, met een maximale dikte van ca.30 m. Nadat de zee zich weer uit de Vlaamse vallei had teruggetrokken, hervatte de erosie weer haar eeuwige werk om het reliëf te nivelleren. Rivierdalen werden weer opgevuld met materiaal uit de tussenliggende gebieden. De zwaarbeladen rivieren verstopten hun eigen beddingen, totdat zowat 10 000 jaar geleden het water via de Beneden-Schelde een nieuwe uitweg naar zee vond.

Op 1 april 1973 startte intercommunale DDS in Berlare, op de locatie waar de watersportvijver van Nieuwdonk zich vandaag bevindt, met graafwerken voor de zandwinning. Tijdens deze werkzaamheden stuitte men op fossiele overblijfselen uit het tertiair (ca. 65 tot 2,5 miljoen jaar geleden) en pleistoceen (ca. 2,5 miljoen tot 10.000 jaar geleden). De vondst van verschillende restanten van dieren en een 20-tal werktuigen, waaronder krabbers en afslagfragmenten van een vuursteenkern (silex-nucleus), bewijst ook de aanwezigheid van de homo sapiens (mens) in deze vallei. Naar alle waarschijnlijkheid behoorden deze instrumenten tot de Mousteriaanse cultuur die zo'n 50.000 tot 70.000 jaar geleden de Vlaamse vallei bevolkte.

Aangezien het hier aangenaam vertoeven is bij zonnig weer, is de naam De Zonnevallei ontstaan.

Stijn Lambrecht en Joeri Walraed namen de cafetaria begin 2018 over en gaven het geheel een nieuw elan. Ook de feestzaal die zich aan de cafetaria bevindt werd grondig aangepakt en zal opnieuw ingezet worden voor lokale verenigingen, recepties en andere feestjes. Het gezellige terras werd, voor het zomerseizoen, nieuw ingericht met o.a. loungezetels.

We wensen u een aangenaam verblijf in De Zonnevallei.